Make your own free website on Tripod.com
La hojas de coca
¿Supuesta bendición ó maldición tanto para lugareños como para forasteros?

Green Coca Leaves freshly harvested
(Chulumani, November 2003)
¿A presumable blessing or a curse for the local people as well as for the outsiders?